Kitty

 

Dr. Kitty 
Alias The Empress

Dr. Kitty bor på jorden. Här driver hon ett forskningslabb med Professor Dodge. Hon är förmodligen den bästa forskaren i hela galaxen.
För många år sedan landade en rymdraket på jorden. Inuti fann Dr. Kitty en ung flicka. Hon tar hand om henne och snart inser hon att det är Aurora, månprinsessan. Då hon får reda på att Oran, staden på månen, har blivit attackerad och förstörd av hemska monster, frågar hon sig själv varför detta har hänt? Vilka är dessa monster och vart har de kommit ifrån? Hon startar en omfattande forskning för att hitta det som har åstadkommit detta. Det hon finner är till och med värre än hon kunnat föreställa sig. På något sätt har galaxenergin försvagats i universum, vilket har fått djur och växter att mutera till hemska monster. Källan till problemet är planeten Great King. På något sätt sjunker galaxenergin här och får allt möjligt att mutera. För att få problemen att sluta spridas måste någon åka till Great King och återställa energin. Hon vet att ingen förutom Aurora kan fullfölja uppgiften och hon förklarar situationen för henne:

”De här mutanterna tar inte bara över vårt solsystem, de hotar att förstöra hela galaxen. En gång var de fredliga varelser som levde i harmoni med oss. Sedan orsakade en konstig galaktisk försvagning dem att mutera till monster. Låt mig visa dig vad jag menar, Aurora. Diametern i våran galax är 100,000 ljusår. Det största området i centrum mäter 15,000 ljusår rakt igenom. Det utgörs av ca tjugo miljarder stjärnor. Den här planeten i galaxens centrum, Great King, är källan till alla hemskheter. Vi har inte lyckats upptäcka vad det är som orsakar den här förändringen. Inte heller har vi lyckats bestämma några specifika egenskaper hos den, men vi vet att det är detta som orsakar att djur och växter muterar till ondskefulla livsformer. Djuren har blivit animoider och växterna har blivit vegimoider. Bara lägre livsformer har blivit påverkade på det här avståndet men närmare källan, där galaxförändringen är värre, kanske människor har blivit påverkade.Vi behöver någon som har godhetens starka kraft till att bekämpa den här ondskan. Någon som är Aura Sensate (en person med en förmåga att bättre utnyttja sina sinnen för att läsa av och använda sig utav auror). Någon med mod och intelligens at klara av ett så här viktigt uppdrag. Jag känner bara till en person som har de kvalitéer och förmågor som krävs för att klara av den här uppgiften. Du Aurora, du är den utvalde. Du är den som ska rädda oss från den här ondskan.”

 

 

Genom Auroras resa till Great King kallar hon ofta på Kitty för råd. Ibland då kommunikationscentralen inte fungerar åker Cogo till jorden i hyperfart med Starcrow. Dr. Kitty verkar veta någonting om alla mutanter som finns i universum och om det finns ett sätt att besegra dom på så vet hon troligtvis hur man ska gå tillväga. Det är osannolikt att det finns en forskare som kan jämföras med henne. Dr. Kitty är väldigt stark då det kommer till strid också, Ett bra exempel på det är då hon strider mot Cogo. Ingen på jorden kunde besegra honom, ingen förutom Kitty. Hon fångar hon i en sfär och isolerar honom på månen. Här sitter han tills Kitty tillåter Aurora att öppna den.


Vapen: Vänskap

Då Cogo, Haka och Djorgo startar sin resa så jobbar de inte särskilt bra tillsammans. Det här är Dr. Kittys suveräna vapen som kommer att spela en viktig roll för dom alla. Individer kan slåss bra, men ett lag kan slåss stora strider och vinna. Så länge de slåss tillsammans det vill säga. Astrolansen, Isspjutet och Hakakedjan är alla mäktiga vapen. Dr. Kitty ger dem någonting annat. En stjärna att symbolisera vänskapens styrka. Ett lag av vänner spelar bättre tillsammans än ett lag ovänner.
Alla vet vi att Dr. Kitty är den bästa vetenskapsmannen(-kvinnan) I hela galaxen och hon säger att vänskap är det starkaste vapnet hon känner till.


Karaktär
Hon är MYCKET intelligent. Då hon talar håller hon sig till fakta och hon blir sällan känslosam. Hon är en smart, mäktig och taktiskt krigare även om det inte alltid syns och hon besegrar t.ex. Cogo utan problem då han går bärsärkagång.