Radio

Radiointervju från kulturprogrammet Flipper (P3) – Starzinger
m. Emil (Warfist), Cathie och Daniel (Zizqo_SF)

Under Stockholms Japanvecka bestämde sig en reporter på P3’s kulturprogram Flipper att göra ett inslag om Starzinger. Han fann David Henriks telefonnummer och David pratade med mig. Det bestämdes att vi båda skulle åka till Stockholm för att intervjuas. Dock fick David förhinder och jag begav mig dit. Information om Cathie och Daniel gavs så att också de kunde intervjuas.